Group Members

Updatetime:2012-02-09Source:Author:

Current group members


Staff

Dr. Qing-Ming Wang, Associate Professor
wangqm@im.ac.cn

Dr. Xin-Zhan Liu, Research Associate
liuxinzhan@im.ac.cn

 

Graduate students
Shu-Hua Ge  2007-2012
Xin-Yan Guo 2008-2011
Jing Xie  2008-2013
Wan-Qiu Liu 2009-2014
Xu-Qian Shao 2010-2015
Jian Bing  2011-2016
Qian Chen  2010-2012 (guest student)
Pei-Jie Han  2011-2013 (guest student)

    

WeChat Official Account