Postgraduate students:


Ying-Ming Li Ph.D. Candidate 2011-2016

Ya-Hui Gao Ph.D. Candidate 2012-2016

Zhi-Feng Zhang Ph.D. Candidate 2013-2018

Xin Zhou Ph.D. Candidate 2014-2019

Raza Mubashar Ph.D. Candidate 2014-2018

Jia-Rui Jiang MS 2013-2017

Mei Wang MS 2014-2017

Ling-Wei Hou MS 2015-2018


Visiting postgraduates:

 

Dimuthu S., 2010-2011

Wei Sun, 2010-2012

Tingting Liu, 2011-2012

Xiaobo Du, 2012-2013

 

Graduate:

Yu Zhang, 2010-2016 (Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau)

Ke Zhang, 2010-2013 (The University of Florida, Ph.D. Candidate)

Nan Zhou, 2012-2015 (Novogene Biological information Technology Company)

WeChat Official Account